Dunántúli kategóriák

Gyümölcs feldolgozás

BAGODI HŰTŐHÁZ Hűtőipari Kft.
8992 Bagod Zöldmező u. 04/31 hrsz.

Nagyatádi Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Konzervgyár Kft.
7500 Nagyatád Somogyszobi u. 30.

SAMBO Szaktanácsadó és Fejlesztő Kft.
2473 Vál Vajda János u. 12.

VITAFRUCT Gyümölcsfeldolgozó Kft.
9093 Győrasszonyfa Hunyadi tér 20.